Ongevallen verzekering

Het kan iedereen overkomen: een situatie waarin u een ongeval meemaakt met een blijvende invaliditeit als gevolg. De ongevallenverzekering verzekert de financiële gevolgen hiervan.

Wat is een ongevallen verzekering?

Een ongevallen verzekering, ook wel sommenverzekering, dekt de schades als gevolg van een ongeval. De meeste verzekeringen maken een onderscheid tussen overlijden en invaliditeit. afhankelijk van de ongeval krijgt u een bedrag van de verzekering uitgekeerd. Het afsluiten verzekering is zeer aangeraden. Bij een ongeval met ernstige gevolgen kunt u financieel terugvallen om de ongevallen verzekering.

De schades uit de volgende situaties worden gedekt:
  • Werkgerelateerde ongevallen: Hier vallen specifieke beroepsrisico’s onder, waarmee u in aanmerking komt.
  • Calamiteit of rampbestrijding: Als u tijdens het bestrijden van een ramp of calamiteit zelf een ongeval krijgt.
  • Werelddekking: Als u in Nederland of in het buitenland overlijdt of blijvend invalide raakt krijgt u eenmalig een vergoeding.
  • Overlijden partners: Achterblijvende kinderen ontvangen een dubbele uitkering als u en uw partner tegelijk overlijden bij een ongeval.

Wanneer krijgt u NIETS verzekerd

U krijgt geen dekking van u schade als u alcohol of drugs op heeft. Ook als u schade oploopt tijdens het beoefenen van een gevaarlijke sport of tijdens snelheidsritten krijgt u niet vergoed. Bovendien krijgt u geen dekking als er hulpverlening is gedaan zonder toestemming van een arts.