Kostbaarhedenverzekering

Voor wie?

Deze verzekering is bedoeld voor mensen die antiek, kunst, sieraden, muziekinstrumenten of iets dergelijks in huis hebben. Als u over voorwerpen beschikt die veel waard zijn dan is dit wellicht de juiste verzekering. Deze waardevolle spullen worden vaak niet verzekerd met een inboedelverzekering, bovendien verzekerd u deze dan ook niet voor buitenshuis. Met de kostbaarhedenverzekering doet u dit wel. 

Premie

De premie per maand is gebaseerd op het verzekerde bedrag. Dit bedrag hangt af van het soort voorwerp, het dekkingsgebied en de mate van beveiliging. Met het dekkingsgebied wordt bedoeld of u het voorwerp verzekerd wilt hebben in Nederland, Europa of wereldwijd. De mate van beveiliging is alleen relevant voor kunst en antiek.

Online kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Op deze manier kunt u de juiste verzekering in een aantal minuten vinden.

Dit wordt NIET vergoed

Veel schades worden wel vergoed. Er worden echter een aantal schades uitgesloten. Een hiervan is schades veroorzaakt door catastrofes, zoals oorlog of een overstroming. Slijtage door normaal gebruik of schade door schuld wordt ook niet gedekt. Is het voorwerp alleen beschadigd en kunt u dit repareren? Dan worden alleen de reparatiekosten vergoed. Als het voorwerp niet meer te repareren is dan bepaald de verzekeraar het getaxeerde bedrag, de dag- of nieuwwaarde. Op deze manier bepalen ze de uitkerende vergoeding.