Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Iedereen maakt wel eens een situatie mee waarbij er schade aangericht wordt bij een ander. In principe vergoedt deze verzekering alle schades die u bij een ander aanricht (alleen als er geen sprake is van opzet). Deze verzekering is vaak aangeraden voor gezinnen met (jonge) kinderen. Maar ook in andere situaties kunt u deze afsluiten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Iedereen maakt wel eens een situatie mee waarbij er schade aangericht wordt bij een ander. In principe vergoedt deze verzekering alle schades die u bij een ander aanricht (alleen als er geen sprake is van opzet). Volgens de wet ben je dan aansprakelijk. De kosten voor deze schades kunnen zeer hoog oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering kun je deze kosten dekken.

Niet verplicht

Deze verzekering is niet verplicht in Nederland, maar wel aangeraden. Deze verzekering is vaak aangeraden voor gezinnen met (jonge) kinderen. Maar ook in andere situaties kunt u deze afsluiten. De kans om schade te veroorzaken bij een ander is eenmaal groot.

Dekking

De ongevallenverzekering verzekerd veel. Zowel schade aan personen en zaken worden verzekerd met de ongevallen verzekering. Bij schade aan personen kunt u denken aan letsel en aantasting. Schade aan zaken zijn bijvoorbeeld door vernietiging en vermissing.

Schade aan inboedel en voertuigen worden uitgesloten in deze verzekering. Daarvoor kunt u een autoverzekering en een inboedelverzekering afsluiten.

De verzekering is bij iedereen (bijna) hetzelfde. Bij schade wordt er een bedrag vanaf €1.250.000 gedekt per gebeurtenis.

Premie

De prijs die u betaalt hangt af van uw gezinssamenstelling. Hoe meer risico, hoe hoger de premie wordt. Bij een gezin met (jonge) kinderen is de kans op schade eenmaal meer dan een alleenstaande. Ook bij alleenstaanden vanaf 7o jaar en ouder is de risico op schade groter. Er wordt daarom ook een hoger premie per maand berekend.

Vormen

Alleenstaand: Onder deze dekking vallen, naast de verzerkeringsnemer, de logés en het huispersoneel. Een aantal verzekeraars verzekeren ook kinderen van onder de 14 jaar mee.

Gezinsverband: Met deze vorm worden de schades gedekt van natuurlijk de verzekeringsnemer, maar ook de partner: echtgenote/echtgenoot of de geregistreerde partner). Ook de samenwonende personen vallen onder de verzekering. En de uitwonende meerderjarige, maar ongehuwde, kinderen. Ook bloed- en aanverwanten en de logés en het huispersoneel vallen ook onder deze dekking

Geleend?

Geleende spullen worden uitsloten van deze verzekering. Inmiddels hanteren alle verzekeraars een ‘opzichtclausule’. Hiermee wordt ook schade aan geleende spullen gedekt. Echter wordt er hiervoor ook een maximum uitkerend bedrag gehanteerd.