Verplichte verzekeringen

Als u als ondernemer gaat starten moet u rekening houden met de verplichte verzekeringen. In Nederland zijn er een aantal verzekeringen verplicht voor ondernemingen.

WA Bedrijfsvoertuig

Elk voertuig in Nederland moet verzekerd zijn: dus ook uw bedrijfsauto. Als u als bedrijf de BTW kunt verrekenen mag u de bedrijfsauto ook exclusief BTW verzekeren. Het verzekerde bedrag is lager, dus betaald u ook minder premie.  

Soorten

Er zijn drie soorten verzekeringen voor uw bestelautoverzekering. De WA is wettelijk verplicht. Deze kunt u echter aanvullen met de WA Beperkt caso en WA Volledige casco . De WA is de meeste beperkte dekking. Het dekt alleen de schade van de andere voertuig of persoon die u met u eigen bedrijfsauto toebrengt. De kosten aan uw eigen auto zijn niet gedekt. De Wa + Beperkt casco dekt naast de WA-dekking ook andere schades. Hier vallen storm-, brand-, diefstal-, hagel- en ruitschade onder. Als de schade door u zelf is veroorzaakt wordt dit niet vergoedt. De WA volledige casco vergoedt alle genoemde schades en de schades die u zelf heeft veroorzaakt.

De premie

De premie hangt van een aantal factoren af, namelijk: de leeftijd, woonplaats, autokenmerken (type, bouwjaar en waarde), gewicht, dekking, branche en aantal bestuurders.

De werknemersverzekering

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor een vervangend tijdelijk inkomen bij ziekte, zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De verzekering is gebaseerd op de Sociale Verzekeringswetten van Nederland, namelijk de ziektewet, de wet op arbeidsongeschiktheid, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, werkloosheidswet en wet arbeid en zorg.

Premies

Werknemers dragen de premies voor de werknemersverzekering maandelijks af aan de belastingdienst. De percentage wordt jaarlijks bepaald door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. U kunt korting krijgen als u een zieke of gehandicapte werknemer of een 50 plusser in dienst neemt.