Overige relevante verzekeringen

Als ondernemer loopt u veel risico’s zowel persoonlijk als op uw werk. Wat gebeurd er als er brand uitbreekt? Als u zelf arbeidsongeschikt bent, uw personeel uitvalt etc. Allerlei risico’s die verzekerd moeten worden. Het verzekeren van als ondernemer is geen bijzaak, maar noodzaak.
Ziektekostenverzekering

Iedere inwoner in Nederland is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Ook als ondernemen bent u dus verplicht. Er zijn diverse zorgverzekeringen gecreƫerd speciaal voor ondernemers. Deze verzekeringen bieden u de juiste dekkingen.

 

Pensioen

Als ondernemer bent u het liefst niet bezig met uw pensioen, echter is het zeer aangeraden om hier toch rekening mee te houden. In Nederland hebben ondernemers alleen recht op AOW. Voor de meeste mensen is een AOW niet genoeg om te kunnen genieten van hun oude dagen. Verschillende zorgverzekeringen bieden voorzieningen om een vermogen op te bouwen die uw AOW aanvult.

Arbeidsongeschiktheid verzekering

Arbeidsongeschiktheid verzekering (AOV) verzekert u voor de risico om zelf arbeidsongeschikt te raken. Een ondernemer kunt u hiervoor niet bij de overheid terecht. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel verstandig voor ondernemers.

Verzekeraars bieden vaak een speciale premieprijs afhankelijk van uw leeftijd en het bedrag waar u zich voor wilt verzekeren.

BedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringĀ 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een verzekering die de kosten dekt voor schade die kan ontstaan tijdens het werken. U bent als ondernemer namelijk niet verzekerd op uw werk met een gewone aansprakelijkheidsverzekering. Met een AVB zijn u en uw medewerkers verzekerd.

De premie is afhankelijk van de werkzaamheden, het jaaromzet en het aantal medewerkers die u mee verzekerd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als u een onderneming heeft met een adviserende functie, loopt u het risico dat u of uw medewerkers een fout maakt. Wanneer de fout schade oploopt bij derden kunt u beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als u deze heeft.

Rechtsbijstandsverzekering

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met juridische problemen. Deze juridische problemen kunnen vele hoge kosten met zich mee brengen. De rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten voor onder anderen advocaat en deurwaarder.

Hiervoor moet u een speciale rechtsbijstandsverzekering afsluiten die speciaal voor ondernemers is opgezet.

Bedrijfsvermogen verzekeren

Het verzekeren van u vermogen als ondernemer is verstandig. Met de bedrijfsverzekering dekt u kosten voor schade aan uw kantoren, machines, inventaris, voorraad en transportmiddelen. Er kunnen vele situaties voordoen waarbij er schade wordt veroorzaakt aan een van deze middelen, bijvoorbeeld door brand en inbraak.

Transportverzekering

Als u als ondernemer goederen vervoert is het handig om deze verzekering af te sluiten. Tijdens het vervoer van deze goederen kunnen er situaties voordoen, waarbij er schade wordt veroorzaakt aan uw goederen. Deze verzekering dekt deze schades.

Kredietverzekering

Als u als ondernemer een krediet verstrekker aanbiedt loopt u het risico dat de klant niet betaald. Dit kan voor startende ondernemingen negatieve invloed hebben op financieel niveau. De kredietverzekering dekt de wanbetalers af.

Bedrijfsstagnatie

Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn, waardoor u als bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. U kunt dan tijdelijk geen producten/diensten produceren. Dit heeft natuurlijk invloed op de brutowinst. Met de bedrijfsstagnatie verzekering bent u verzekerd voor deze situaties.